Skrwa (Skrwa Prawa)

Obwód rybacki: RZEKI SKRWA PRAWA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Skrwa Prawa od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądż okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tej rzeki.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.10.2014 r. - 30.09.2034 r.
Długość: 118,63 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, sierpecki
Najbliższe miejscowości: Sierpc Skępe Dobrzyń nad Wisłą
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:38 Zachód słońca: 17:59

Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 0 szt.

Okres ochronny: 01.09 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 30 cm
Limit połowu: 0 szt.