Skotawsko Wielkie (Skotawsko Duże)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Skotawsko Duże na rzece Skotawa nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:- jezior: Skotawsko Duże, Skotawsko Małe, Trzebież (Trzebień,Nożyńskie) i wody odcinka rzeki Skotawa łączącego te jeziora do jazu w Nożynie,- cieku łączącego jezioro Trzebież (Trzebień,Nożyńskie) z rzeką Skotawa,oraz wody dopływów do tych wód
RZGW: Gdańsk
Okres dzierżawy : 27.04.1995 r. - 27.01.2025 r.
Powierzchnia: 71,17 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 7,53 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 9 m
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:41 Zachód słońca: 18:41

Inne akweny tego dzierżawcy