Skazdubek

Obwód rybacki: JEZIORA SKAZDUBEK W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 9
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Skazdubek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Skazdubek z rzeką Rospuda. Obwód znajduje się w gminie Bakałarzewo w miejscowości Skazdub Nowy.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.02.2007 r. - 31.01.2032 r.
Powierzchnia: 17,5 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Olecko Suwałki
Wschód słońca: 07:30 Zachód słońca: 15:10

Inne akweny tego dzierżawcy