Skawinka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Skawinka - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Skawinka na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu kanału zrzutowego podgrzanych wód z Elektrowni Skawina wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kraków
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 21,13 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, krakowski
Wschód słońca: 07:12 Zachód słońca: 15:45

Inne akweny tego dzierżawcy