Skawa nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Skawa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Skawa na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Stryszawka w miejscowości Sucha Beskidzka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Babiogórskiego Parku Narodowego.
RZGW: Kraków
Dzierżawca: PZW Bielsko-Biała
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 58,34 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, nowotarski
Wschód słońca: 07:14 Zachód słońca: 17:34

Inne akweny tego dzierżawcy