Sikory Duże

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Drawsko na rzece Drawa - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Drawsko, Prosino, Żerdno (Srebrne), Rzepowskie i Krosino wraz z wodami rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Kluczewo - Stare Gonne do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Budów - Głęboczek, 2) Dołgie Wielkie, Mątlino (Nątlino), Czaplino i Młyńskie wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z Jeziora Dołgie Wielkie do miejsca wpływu cieku do jeziora Drawsko, 3) Pławno Małe (Maniak) i Pławno (Plagowskie) wraz z wodami cieku bez nazwy od jego źródeł do miejsca wpływu cieku do jeziora Drawsko, 4) Sikory Duże i Sikory Małe 5) Krzemno, Krzemienko, Kaleńskie, Łęka, Ciemniak, 6) Piasecznik Wielki – oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 21.04.2015 r. - 21.04.2025 r.
Powierzchnia: 12,1095 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,4 km (przybliżona)
Lokalizacja:zachodniopomorskie, drawski
Wschód słońca: 04:24 Zachód słońca: 21:23

Inne akweny tego dzierżawcy