Sielpia

Obwód rybacki: RZEKI CZARNA KONECKA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Czarna Konecka od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Pilica, b) zbiornika Janów, c) zbiornika Hucisko, d) zbiornika Sielpia,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków z wyłączeniem górnego biegu rzeki Krasna i jej dopływów w granicach rezerwatu przyrody Górna Krasna.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Kielce
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Powierzchnia: 46,82 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:świętokrzyskie, konecki
Najbliższe miejscowości: Końskie Stąporków
Wschód słońca: 07:20 Zachód słońca: 15:35

Inne akweny tego dzierżawcy