Sękówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Ropa - nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu uchodzącego do niej potoku Libuszanka wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód znajdujących się w granicach Magurskiego Parku Narodowego.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 11,47 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, gorlicki
Najbliższe miejscowości: Gorlice Biecz Grybów Bobowa Jasło
Wschód słońca: 07:08 Zachód słońca: 16:28

Inne akweny tego dzierżawcy