Sejwy

Obwód rybacki: JEZIORA SEJWY W ZLEWNI RZEKI MARYCHA- NR 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Sejwy,wraz z wodami cieku spod Puńska na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego Suwałki - Trakiszki do jego ujścia do jeziora Sejwy, b) rzeki Marycha na odcinku od połączenia z rzeką Czarną do osi podłużnej mostu drogowego Babańce - Klejwy PGR.Obwód znajduje się w gminie Puńsk w miejscowości Sejwy.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 31.12.1994 r. - 30.12.2024 r.
Powierzchnia: 80 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,34 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, sejneński
Najbliższe miejscowości: Sejny Suwałki
Wschód słońca: 07:28 Zachód słońca: 15:07

Inne akweny tego dzierżawcy