Sedranki Staw

Obwód rybacki: JEZIORA OLECKO WIELKIE W ZLEWNI RZEKI LEGA - NR 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Lega od do mostu drogowego w miejscowości Lenarty na drodze Olecko- Filipów, do jej wpływu do jeziora Olecko Wielkie, b) jeziora Kul (Kuliste), c) jeziora Sedraneckie, d) jeziora Sedranki Staw, e) jeziora Olecko Wielkie, f) jeziora Olecko Małe, g) rzeki Lega na odcinku między jeziorami Olecko Wielkie i Olecko Małe oraz od jej wypływu z jeziora Olecko Małe do mostu drogowego w miejscowości Kleszczewo na drodze Wieliczki- Wysokie,wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora oraz dopływu jeziora Sedranki Staw od osi podłużnej mostu w miejscowości Golubki. Obwód znajduje się w gminie Olecko.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.12.1993 r. - 30.11.2023 r.
Powierzchnia: 8,18 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,31 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, olecki
Najbliższe miejscowości: Olecko
Wschód słońca: 05:58 Zachód słońca: 19:08

Inne akweny tego dzierżawcy