Sąpłaty

Obwód rybacki: JEZIORA SĄPŁATY W ZLEWNI RZEKI OMULEW - NR 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Sąpłaty, b) jeziora Ruskie, c) cieku łączącego ww. jeziora,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Kompania Mazurska Pasym
Okres dzierżawy : 25.04.1994 r. - 24.04.2023 r.
Powierzchnia: 80,7955 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 7,56 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Pasym Biskupiec Barczewo Szczytno
Wschód słońca: 04:13 Zachód słońca: 20:54

Inne akweny tego dzierżawcy