Santoczna nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Lubie na kanale Santoczna - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Lubie (Lipy Duże), Mrowinko i Mrowinko Małe wraz z wodami kanału Santoczna na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze powiatowej w miejscowości Lubociesz do osi podłużnej mostu na drodze gminnej w miejscowości Santoczno, 2) Mokre, Chłopek i Chłop wraz z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z jeziora Chłopek do miejsca wpływu cieku do jeziora Mrowinko - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 01.01.1999 r. - 31.12.2030 r.
Długość: 6,83 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:33 Zachód słońca: 19:13

Inne akweny tego dzierżawcy