Sanka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Skawa do osi podłużnej korony stopnia wodnego Dąbie położonej w km 80+900, wraz z wodami kanału: Kanał Łączany - Skawina oraz wody dopływów rzeki Wisła na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem:- wód rzeki Skawa,- wód rzeki Skawinka na odcinku od jej źródeł do linii prostej będącej przedłużeniem prawego brzegu kanału zrzutowego podgrzanych wód z Elektrowni Skawina,- wód rzeki Rudawa na odcinku od jej źródeł do granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla miasta Krakowa na jazie w miejscowości Mydlniki.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: PZW Kraków
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 9,61 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, krakowski
Wschód słońca: 06:29 Zachód słońca: 19:04

Inne akweny tego dzierżawcy