San nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Solina na rzece San - nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Rajskie do osi podłużnej korony zapory zbiornika Solina wraz z wodami zbiornika zaporowego Solina oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Solinka od jej źródeł do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Bukowiec (przy ujściu potoku Kamienny).
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Krosno
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 17,75 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, leski
Najbliższe miejscowości: Ustrzyki Dolne Lesko Zagórz
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:05 Zachód słońca: 17:22

Inne akweny tego dzierżawcy