San nr 10

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki San - nr 10
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki San na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Tanew do jej ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzek Tanew i Bukowa.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 45,66 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, stalowowolski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:21 Zachód słońca: 18:22

Inne akweny tego dzierżawcy