Samionka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:rzeki Brynica w dolnym biegu zwanej Kanał Brynica lub Branica, z wodami jej dopływów, od źródeł do jejujścia do rzeki Drwęca, cieku Struga Górzanka od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Górznieńskie (Górzno) do jej ujścia do rzeki Brynica, cieku Samionka od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Samińskie do jego ujścia do rzeki Brynica,z wyłączeniem wód jezior: Bryńskie Północne i Bryńskie Południowe oraz wód dopływów z jezior: Wlecz, Trepkowskie (Trepki) i wód rzeki Pissa.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 8,68 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, brodnicki
Najbliższe miejscowości: Górzno Lidzbark Brodnica Nowe Miasto Lubawskie
Wschód słońca: 07:37 Zachód słońca: 15:26

Inne akweny tego dzierżawcy