Sadłogoszcz

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Wolickie na rzece Noteć- Nr 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: 1) Mielno, Sadłogoszcz i Wolickie wraz z wodami rzeki Noteć na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Pakość na drodze wojewódzkiej Barcin - Inowrocław do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 500 m poniżej osi podłużnej mostu w miejscowości Pturek na drodze wojewódzkiej Żnin - Barcin, 2) Kierzkowskie, Ostrowieckie, Foluskie, Staw Folusz i Chomiąskie, wraz z wodami kanału Folusz od jego źródeł do miejsca wpływu kanału do Jeziora Wolickie - oraz wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 16.03.1994 r. - 15.03.2024 r.
Powierzchnia: 34,9544 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,46 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, żniński
Najbliższe miejscowości: Barcin Pakość Łabiszyn Janikowo Inowrocław
Wschód słońca: 04:28 Zachód słońca: 21:02

Inne akweny tego dzierżawcy