Rzeszów

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Wisłok - nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisłok na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Stobnica do osi podłużnej mostu kolejowego w Rzeszowie wraz z wodami zbiornika zaporowego Rzeszów oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Stobnica.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Rzeszów
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Powierzchnia: 17,1 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,53 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, rzeszowski
Wschód słońca: 06:19 Zachód słońca: 18:28

Inne akweny tego dzierżawcy