Ruda nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeka Ruda - nr 3
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Cisowej w Rybniku - Stodoły w km 23+584 do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Ruda i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ruda wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Sumina w km 24+815 - km 24+950 i w km 23+920 - km 23+655.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 24,8 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Wschód słońca: 04:42 Zachód słońca: 20:59

Inne akweny tego dzierżawcy