Ruda nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Ruda - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od jej źródeł do osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku z Kamienia w km 0+150 - km 0+590
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 21,2 km (przybliżona)
Lokalizacja:,
Wschód słońca: 07:24 Zachód słońca: 15:47

Inne akweny tego dzierżawcy