Rozoga

Obwód rybacki: RZEKI ROZOGA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Rozoga na odcinku od wypływu z jeziora Marksoby do jej ujścia do rzeki Narew, b) Kanału Wach na odcinku długości 13,0 km,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 76,81 km (przybliżona)
Lokalizacja:warmińsko-mazurskie, szczycieński
Najbliższe miejscowości: Myszyniec
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:25 Zachód słońca: 18:25

Inne akweny tego dzierżawcy