Rów Wyskoć nr 2 (Racocki Rów)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Cichowo na cieku Rów Wyskoć - Nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior Cichowo i Zbęchy wraz z wodami cieku Rów Wyskoć na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Brzednia - Miranowo do osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Jerka - Dalewo oraz wody dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 10.08.1999 r. - 10.08.2029 r.
Długość: 10,08 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, kościański
Najbliższe miejscowości: Dolsk Śrem Krzywiń Gostyń Książ Wielkopolski
Wschód słońca: 07:45 Zachód słońca: 15:43

Inne akweny tego dzierżawcy