Rów Wyskoć nr 1 (Racocki Rów)

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Dolskie Wielkie na cieku Rów Wyskoć - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) jezior: Dolskie Wielkie, Dolskie Małe, Ostrowieczko, Lubiatówko, Mełpińskie Wielkie, Mełpińskie Małe i Brzednia, 2) cieku Rów Wyskoć na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Brzednia - Miranowo - wraz z wodami dopływów tych jezior albo tego odcinka cieku oraz stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych jezior albo tego odcinka cieku, albo ich dopływów. Granicę obwodu rybackiego na cieku wypływającym z jeziora Mełpińskie Małe stanowi oś podłużna przepustu na drodze gminnej Mórka - Lubiatówko.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 31.05.1999 r. - 31.05.2029 r.
Długość: 7,68 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, kościański
Wschód słońca: 07:21 Zachód słońca: 16:49

Inne akweny tego dzierżawcy