Rów Kąkolewski

Obwód rybacki: Obwód rybacki Jeziora Strykowskie na cieku Rów Kąkolewski - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody Jeziora Strykowskie wraz z wodami cieku Rów Kąkolewski na odcinku od miejsca wypływu z tego jeziora do ujścia do rzeki Mogilnica oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku, a także stanowiące własność publiczną wody innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tego jeziora albo tego odcinka cieku.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 28.06.1999 r. - 28.06.2029 r.
Długość: 9,86 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, grodziski
Wschód słońca: 06:44 Zachód słońca: 18:45

Inne akweny tego dzierżawcy