Rospuda Filipowska (Jezioro Jemieliste)

Obwód rybacki: JEZIORA ROSPUDA FILIPOWSKA W ZLEWNI RZEKI ROSPUDA - NR 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Rospuda Filipowska, b) jeziora Wysokie, c) jeziora Kamienne, d) rzeki Rospuda od jeziora Kamienne do młyna w Bakałarzewie, e) jeziora Mieruńskie Wielkie, f) jeziora Mieruńskie Małe, g) jeziora Długie, h) jeziora Gacne, i) jeziora Garbaś, j) jeziora Głębokie, k) rzeki Jaworka wraz z jeziorem bez nazwy o pow. Ok. 1,5 ha koło miejscowości Garbas, l) rzeki Zuśnianka na odcinku od osi ostatniego mostu w miejscowości Zusno,wraz z wodami cieku łączącego wody jeziora Mieruńskie Wielkie z wodami jeziora Garbaś, a także wraz z wodami cieku łączącego jezioro Czarne z jeziorem Rospuda od osi podłużnej mostu drogowego Supienie- Czarne. Obwód znajduje się w gminach: Filipów, Bakałarzewo i Olecko.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.12.1993 r. - 30.11.2023 r.
Powierzchnia: 344 ha
Linia brzegowa: 12,95 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 38,9 m
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Gołdap Olecko
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:20 Zachód słońca: 18:21

Inne akweny tego dzierżawcy