Ropa nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka wraz z wodami zbiornika zaporowego Klimkówka oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2018 r. - 31.12.2027 r.
Długość: 27 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, gorlicki
Najbliższe miejscowości: Krynica-Zdrój Muszyna Grybów
Wschód słońca: 06:34 Zachód słońca: 18:15

Inne akweny tego dzierżawcy