Ropa nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika Klimkówka na rzece Ropa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ropa na odcinku od jej źródeł do osi podłużnej korony zapory zbiornika Klimkówka wraz z wodami zbiornika zaporowego Klimkówka oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Dzierżawca: PZW Nowy Sącz
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2017 r.
Długość: 27 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, gorlicki
Najbliższe miejscowości: Krynica-Zdrój Muszyna Grybów
Wschód słońca: 05:39 Zachód słońca: 19:35

Inne akweny tego dzierżawcy