Rokitnica

Obwód rybacki: RZEKI UTRATA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Utrata od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Bzura, b) rzeki Rokitnica od jej źródeł do jej ujścia do rzeki Utrata,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 30,94 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, grodziski
Wschód słońca: 07:20 Zachód słońca: 15:31

Inne akweny tego dzierżawcy