Rokitka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Noteć - Nr 8
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody: 1) rzeki Noteć na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 500 m poniżej osi podłużnej mostu w miejscowości Pturek na drodze wojewódzkiej Żnin - Barcin do połączenia z Kanałem Górnonoteckim w rejonie śluzy Antoniewo, 2) Kanału Nowonoteckiego od połączenia z Kanałem Górnonoteckim w rejonie śluzy Antoniewo do połączenia z Kanałem Górnonoteckim w rejonie śluzy Dębinek, 3) rzeki Noteć na odcinku od połączenia z Kanałem Górnonoteckim w rejonie śluzy Dębinek do osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Gołańcz - Wyrzysk, 4) Kanału Górnonoteckiego od połączenia z rzeką Noteć w rejonie śluzy Antoniewo do połączenia z Kanałem Bydgoskim, 5) Kanału Bydgoskiego na odcinku od połączenia z rzeką Noteć w rejonie śluzy Nakło Wschód do granicy górnego awanportu śluzy Okole, 6) rzeki Gąsawka na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki 300 m poniżej miejsca wypływu rzeki z Jeziora Sobiejuskie do ujścia do rzeki Noteć, 7) rzeki Rokitka - wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiącymi własność publiczną wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków cieków albo ich dopływów.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 21.12.2004 r. - 21.12.2024 r.
Długość: 29,6 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, nakielski
Wschód słońca: 07:48 Zachód słońca: 15:34

Inne akweny tego dzierżawcy