Inne akweny tego dzierżawcy

Szczególne ograniczenia
Okres ochronny: 01.09 - 31.12
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 3 szt.

Okres ochronny: 01.03 - 31.05
Wymiar górny: -
Wymiar dolny: 35 cm
Limit połowu: 3 szt.