Rakowa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Bukowa - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bukowa od jej źródeł do ujścia do rzeki San wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2017 r. - 31.12.2026 r.
Długość: 10,4 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubelskie, janowski
Wschód słońca: 07:00 Zachód słońca: 15:34

Inne akweny tego dzierżawcy