Radunia nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Radunia nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody:- rzeki Radunia od przegrody na wypływie z jeziora Trzebno do stopnia piętrzącego w Łapinie i wody zbiornika zaporowego Rutki oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Łapińskie oraz wód znajdujących się w granicach rezerwatu przyrody „Jar Rzeki Raduni”,- rzeki Mała Supina, w górnym biegu zwana Klasztorna Struga, z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Klasztorne Duże do jej ujścia do rzeki Radunia, z wyłączeniem wód jeziora Czarne z wodami 50-cio metrowego odcinka cieku Czarna Struga poniżej wypływu z tego jeziora,- rzeki Strzelenka z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Tuchomskie do jej ujścia do rzeki Radunia, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Wysockie,- jeziora Przyjaźń, cieku Dopływ z Przyjaźni oraz wód dopływów do tych wód
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Gdańsk
Okres dzierżawy : 01.06.2005 r. - 31.05.2025 r.
Długość: 37,02 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, kartuski
Najbliższe miejscowości: Żukowo Kartuzy Sopot
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 05:42 Zachód słońca: 18:04

Inne akweny tego dzierżawcy