Raba nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Raba - nr 2
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raba na odcinku od linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącego do niej potoku Lubieńka do osi korony stopnia wodnego zabezpieczającego kolektor ściekowy w miejscowości Myślenice - Zarabie wraz z wodami dopływów na tym odcinku i wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Kraków
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.01.2019 r. - 31.12.2028 r.
Długość: 29,89 km (przybliżona)
Lokalizacja:małopolskie, bocheński
Wschód słońca: 07:04 Zachód słońca: 16:44