Przystajne

Obwód rybacki: JEZIORA BIAŁE W ZLEWNI RZEKI BLUDZIA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Białe, b) jeziora Przystajne, c) jeziora Krzywe (Krzywólka), d) jeziora Kościelne, e) jeziora Czostków, f) jeziora Boczne,, g) jeziora Przerośl, h) rzeki Bludzia na odcinku od jeziora Przerośl do osi podłużnej mostu drogowego na trasie Żytkiejmy- Gołdap,wraz z wodami dopływu z jeziora Boczne na odcinku od drogi Przerośl- Przerośl Gołdapska, dopływu z jeziora Czostków na odcinku od drogi Krzywólka- Przerośl a także cieków łączących ww. jeziora i cieku łączącego jezioro Kościelne z jeziorem Przerośl, wodami cieku łączącego jezioro Czostków z jeziorem Krzywe na odcinku do drogi w miejscowości Krzywólka oraz z wodami cieku łączącego jezioro Boczne z jeziorem Kościelnym na odcinku do drogi Przerośl- Przerośl Gołdapska. Obwód znajduje się gminie Filipów w miejscowości Motule Nowe, w gminie Przerośl w miejscowości Krzywólka, w gminie Dubeninki w miejscowości Przystajne.
RZGW: Białystok
Okres dzierżawy : 01.12.1993 r. - 30.11.2023 r.
Powierzchnia: 28,6699 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,16 km (przybliżona)
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki Olecko
Wschód słońca: 03:54 Zachód słońca: 21:03

Inne akweny tego dzierżawcy