Przyrwa

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Łęg - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Łęg od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami zbiornika zaporowego Wilcza Wola oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
RZGW: Rzeszów
Gospodarz wody: PZW Tarnobrzeg
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 19,82 km (przybliżona)
Lokalizacja:podkarpackie, kolbuszowski
Wschód słońca: 06:26 Zachód słońca: 18:20

Inne akweny tego dzierżawcy