Przyłężek

Obwód rybacki: Obwód rybacki kanału Pełcz - Nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody kanału Pełcz od osi podłużnej mostu w miejscowości Wilanów na drodze powiatowej Santoczno - Wielisławice do ujścia do kanału Pulsa wraz z wodami cieku Przyłęg na odcinku od osi podłużnej przepustu na drodze powiatowej Santoczno - Wielisławice do ujścia do kanału Pełcz oraz wody położonego na nim jeziora Przyłężek, a także wody dopływów tych jezior albo tych odcinków cieków, z wyłączeniem wód położonego na tym cieku obiektu stawowego.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: PZW Gorzów Wlkp.
Okres dzierżawy : 22.12.1998 r. - 31.12.2030 r.
Powierzchnia: 21,18 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 2,09 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Wschód słońca: 06:58 Zachód słońca: 18:37

Inne akweny tego dzierżawcy