Przyłęg

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Przyłęg na cieku Przyłęg - Nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Przyłęg wraz z wodami cieku Przyłęg na odcinku od jego źródeł do osi podłużnej przepustu na drodze gminnej Rybakowo - Buszów oraz wody dopływów tego jeziora albo tego odcinka cieku.
RZGW: Bydgoszcz
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.02.2013 r. - 01.02.2033 r.
Powierzchnia: 44,66 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 3,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, gorzowski
Wschód słońca: 04:38 Zachód słońca: 21:27