Przemsza (Czarna Przemsza) nr 1

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Przemsza - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Przemsza (Czarna Przemsza) na odcinku od jej źródeł do linii prostej stanowiącej przedłużenie prawego brzegu rzeki Biała Przemsza, wraz z wodami zbiornika Przeczyce oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzek Pogoria i Brynica.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 63,08 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, będziński
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:17 Zachód słońca: 15:46

Inne akweny tego dzierżawcy