Prądzona nr 2

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Prądzona nr 2 w zlewni rzeki Chocina
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Prądzona z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Prądzona do jej ujścia do rzeki Chocina, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Trzebielsk (Trzebielskie), Gwiazda (Gwiazdy) oraz wód jeziora Osowo Duże z odpływem do rzeki Osusznica.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 26.02.2018 r. - 25.02.2048 r.
Długość: 13,44 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów
Wschód słońca: 07:01 Zachód słońca: 18:15