Północny kanał Obry

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Obra - Nr 1a
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) Kanału Prut II od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Północnym Kanałem Obry, 2) Północnego Kanału Obry na odcinku od połączenia z Kanałem Prut II do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Błocko - Przemęt, 3) Środkowego Kanału Obry na odcinku od połączenia z Południowym Kanałem Obry do osi podłużnej mostu na drodze gminnej Błocko - Przemęt - wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym lub uregulowanym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków, położonych w granicach regionu wodnego Warty.
RZGW: Poznań
Gospodarz wody: PZW Poznań
Okres dzierżawy : 28.09.2016 r. - 28.09.2036 r.
Długość: 22,29 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, grodziski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:55 Zachód słońca: 18:32

Inne akweny tego dzierżawcy