Pokrzywnica

Obwód rybacki: ZBIORNIKA ZEGRZYŃSKI NA RZECE NAREW - NR 7
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Orzyc do czoła zapory zbiornika Zegrzyńskiego w Dębem, b) rzeki Bug na odcinku od ujścia rzeki Liwiec do jej ujścia do zbiornika Zegrzyńskiego, c) Kanału Żerańskiego, d) jeziora Stawinoga, e) rzeki Prut, wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzek: Orzyc, Rządza i Liwiec.
RZGW: Warszawa
Okres dzierżawy : 01.01.2020 r. - 31.12.2029 r.
Długość: 16,67 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, pułtuski
Najbliższe miejscowości: Pułtusk Serock Nasielsk Nowy Dwór Mazowiecki
Wschód słońca: 04:10 Zachód słońca: 21:00

Inne akweny tego dzierżawcy