Pobondzie

Obwód rybacki: RZEKI SZESZUPA - NR 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) jeziora Pobondzie, b) rzeki Szeszupa na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Postawele do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Pobondzie.Obwód znajduje się w gminie Rutka Tartak w miejscowości Pobondzie.
RZGW: Białystok
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 01.03.2008 r. - 31.03.2028 r.
Powierzchnia: 50 ha
Linia brzegowa: 5,25 km (przybliżona)
Głębokość maksymalna: 27 m
Lokalizacja:podlaskie, suwalski
Najbliższe miejscowości: Suwałki
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:24 Zachód słońca: 15:10