Płowęż

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Płowęż i wody odcinka rzeki Osa poniżej wypływu z tego jeziora do ujścia cieku Dopływ z jeziora Szańcowego oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód cieku Dopływ z jeziora Prątynia;
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 159,75 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,81 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, grudziądzki
Wschód słońca: 07:32 Zachód słońca: 15:31

Inne akweny tego dzierżawcy