Płowęż

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Płowęż i wody odcinka rzeki Osa poniżej wypływu z tego jeziora do ujścia cieku Dopływ z jeziora Szańcowego oraz wody dopływów do tych wód, z wyłączeniem wód cieku Dopływ z jeziora Prątynia;
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: PZW Toruń
Okres dzierżawy : 15.11.1993 r. - 14.11.2023 r.
Powierzchnia: 158,893 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 5,81 km (przybliżona)
Lokalizacja:kujawsko-pomorskie, grudziądzki
Wschód słońca: 04:20 Zachód słońca: 21:00

Inne akweny tego dzierżawcy