Pliszka

Obwód rybacki: rzeki Odra - nr 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: 1) rzeka Odra na odcinku wytyczonym: a) w górnym biegu - linią prostą prostopadłą do prawego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt leżący na zbiegu lewego brzegu rzeki Nysa Łużycka z lewym brzegiem rzeki Odra, b) w dolnym biegu - linią prostą prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra przechodzącą przez punkt położony na zbiegu prawego brzegu rzeki Pliszka z prawym brzegiem rzeki Odra; 2) rzeka Pliszka na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Cybinka-Słubice do jej ujścia do rzeki Odra; 3) naturalne zbiorniki wodne, leżące w międzywalu i mające ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z rzeką o której mowa w pkt. 1 lub 2; 4) starorzecza i kanały mające ciągłe bądź okresowe naturalne połączenie z wodami rzeki Odra na tym odcinku.
RZGW: Wrocław
Gospodarz wody: PZW Zielona Góra
Okres dzierżawy : 07.02.2005 r. - 07.02.2020 r.
Długość: 2,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:lubuskie, słubicki
Najbliższe miejscowości: Cybinka Rzepin Słubice
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:52 Zachód słońca: 18:52

Inne akweny tego dzierżawcy