Pipionko (Pipienek)

Obwód rybacki: Obwód rybacki jeziora Cechyńskie Wielkie na rzece Krępa w zlewni rzeki Słupia
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody jezior: Pipienek (Pipionek), Helenowo, Cechyńskie Wielkie, Cechyńskie Małe, Głęboczko, Stary Staw i wody rzeki Krępa łączące te jeziora do 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Stary Staw oraz wody dopływów do tych wód.
RZGW: Gdańsk
Gospodarz wody: Osoba fizyczna
Okres dzierżawy : 29.04.1995 r. - 29.04.2025 r.
Powierzchnia: 22,13 ha (przybliżona)
Linia brzegowa: 1,92 km (przybliżona)
Lokalizacja:pomorskie, bytowski
Najbliższe miejscowości: Bytów
Wschód słońca: 06:37 Zachód słońca: 18:45

Inne akweny tego dzierżawcy