Piotrówka

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Piotrówka - nr 1
Opis obwodu: Obwód obejmuje wody rzeki Piotrówka na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica obszaru Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Marklowice Górne w km 14+300wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 8+ 300 - km 0+000 wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
RZGW: Gliwice
Gospodarz wody: PZW Katowice
Okres dzierżawy : 01.01.2015 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 8,51 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, wodzisławski
Wschód słońca: 06:52 Zachód słońca: 18:16

Inne akweny tego dzierżawcy