Pilica nr 5

Obwód rybacki: RZEKI PILICA - NR 5
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od ujścia rzeki Drzewiczka do osi podłużnej mostu drogowego na trasie E -7 w 45+300 km biegu rzeki Pilica; b) zbiornika Błędów; c) jeziora Świdno; d) jeziora w Białobrzegach,wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków, z wyłączeniem rzeki Drzewiczka.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Radom
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 35,03 km (przybliżona)
Lokalizacja:mazowieckie, białobrzeski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:26 Zachód słońca: 15:30

Inne akweny tego dzierżawcy