Pilica nr 3

Obwód rybacki: ZBIORNIKA SULEJOWSKIEGO NA RZECE PILICA - NR 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pilica na odcinku od ujścia rzeki Czarna Konecka do czoła zapory zbiornika Sulejowskiego wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Czarna Konecka i Luciąża.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Piotrków Trybunalski
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2019 r.
Długość: 26,31 km (przybliżona)
Lokalizacja:łódzkie, piotrkowski
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:31 Zachód słońca: 18:32

Inne akweny tego dzierżawcy