Pilica nr 1

Obwód rybacki: RZEKI PILICA - NR 1
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody: a) rzeki Pilica na odcinku od jej źródeł do ujścia rzeki Czarna Włoszczowska, b) zbiornika Siamoszyce na rzece Krztynia, c) zbiornika Dzibice na rzece Białka, d) zbiornika Lelów na rzece Białka (Biała Lelowska),wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tych cieków.
RZGW: Warszawa
Gospodarz wody: PZW Częstochowa
Okres dzierżawy : 01.01.2005 r. - 31.12.2024 r.
Długość: 108,74 km (przybliżona)
Lokalizacja:śląskie, częstochowski
Najbliższe miejscowości: Koniecpol Szczekociny Włoszczowa
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 07:18 Zachód słońca: 16:30

Inne akweny tego dzierżawcy