Piława nr 4

Obwód rybacki: Obwód rybacki rzeki Piława - Nr 4
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Piława na odcinku od osi podłużnej mostu na wypływie tej rzeki ze zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki do ujścia do rzeki Gwda wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 20.12.2004 r. - 20.12.2024 r.
Długość: 49,97 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, złotowski
Najbliższe miejscowości: Wałcz Jastrowie Piła
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 06:46 Zachód słońca: 18:42

Inne akweny tego dzierżawcy