Piława nr 3

Obwód rybacki: Obwód rybacki zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki na rzece Piława - Nr 3
Opis obwodu: Obwód rybacki obejmuje wody zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki wraz z wodami rzeki Piława na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Starowice - Nadarzyce do osi podłużnej mostu na wypływie tej rzeki ze zbiornika wodnego Zalew Nadarzycki oraz wody dopływów tego zbiornika albo tego odcinka rzeki, a także stanowiące własność publiczną wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym odpływie do wód tego zbiornika albo tego odcinka rzeki albo ich dopływów.
RZGW: Bydgoszcz
Okres dzierżawy : 15.03.2011 r. - 15.03.2031 r.
Długość: 16,1 km (przybliżona)
Lokalizacja:wielkopolskie, złotowski
Najbliższe miejscowości: Borne Sulinowo Czaplinek
Więcej informacji: Wikipedia
Wschód słońca: 04:24 Zachód słońca: 21:21

Inne akweny tego dzierżawcy